Təhsil müəssisələri

Material təqdim olunmasının arxaik üsulları yerli təhsil müəssisələrində aşağı təhsil səviyyəsinin səbəblərindən biridir. Məktəblilərin və tələbələrin marağına səbəb olmaq və onu qorumaq üçün müasir texnologiyalardan istifadə zəruridir. Onlardan bəziləri bu bölmədə təqdim olunmuşdur, və əlbəttə ki, proqressiv düşünən məktəb, universitet və təlim-tədriq mərkəzlərinin rəhbərləri üçün maraqlı olacaq.