Dövlət müəssisələri

Azərbaycan IT-sektorun inkişafı üzrə sərt istiqamət götürmüşdür. İnformasiya texnologiyaları bütün dövlət müəssisələrinə fəal tətbiq edilir. Bu bölmə, tabeçiliklərində olan müəssisələrin modernləşdirilməsinə məsuliyyətli olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bizim həllərimizdən istifadə təşkilatınızın Faydalı İş Əmsalını yüksəltməyə bə göstərdiyiniz xidmətlərin beynəlxalq səviyyəyə qaldırmağa şərait yaradacaq.