Teatrlar-kinoteatrlar

 

Bu bölmədə biz Smartek şirkətinin mini-kinozalların, özəl və dövlət teatr və kinoteatrlarının sahibləri və rəhbərləri üçün təklif etdiyi həlləri toplanmışdır. Hər bir həll ya təhlükəsizliyinin, ya da effektivliyin artırılmasına istiqamətlənmişdir. Həlləri həm bir-birindən ayrı, həm də kompleks şəkildə istifadə etmək mümkündür.