Mehmanxanalar-otellər

Bu bölmədə Smartek şirkətinin mehmanxana tipli müəssisələr üçün təklif etdiyi həllər təqdim olunmuşdur. Bu, həm kiçik motellər, həm də mehmanxana kompleksləri ola bilər. Onların əksəriyyəti universaldır və istənilən tipli və ölçülü otellərdə istifadə oluna bilər. Onları cəsarətlə “zəruri” adlandıra bilərik. Digərləri isə - kifayət qədər spesefikdir və onların istifadəsi opsionaldır.